Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Ustrojstvo

Centar za cjeloživotno učenje

Centar za cjeloživotno učenje je ustrojbena jedinica Fakulteta uspostavljena radi osiguravanja aktivnog i kontinuiranog sudjelovanja Fakulteta u procesu cjeloživotnog stručnog usavršavanja stručnjaka iz područja agronomije. Pridonosi kontinuiranom razvoju znanja i vještina potrebnih za cjeloživotno učenje koje će služiti zajednici i doprinositi razvoju društva u cjelini.
Rad centra za cjeloživotno učenje organizira i vodi voditelj Centra za cjeloživotno učenje.

Radom Centra, pored voditelja, rukovodi Programsko vijeće Centra za cjeloživotno učenje:
1. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović, predsjednik
2. prof. dr. sc. Đuro Banaj
3. prof. dr. sc. Bojan Stipešević
4. prof. dr. sc. Zlatko Puškadija
5. izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić
6. izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić
7. doc. dr. sc. Marija Ravlić

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek:

 

Naziv

Voditelj

1.

Upravljanje projektima u ruralnom razvoju

Izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić

2.

Program osposobljavanja klasifikatora životinjskih trupova na liniji klanja

Prof. dr. sc. Goran Kušec

3.

Osnove zaštite bilja

Doc. dr. sc. Ankica Sarajlić

4.

Zaštita bilja

Doc. dr. sc. Ankica Sarajlić

5.

Program dopunske izobrazbe voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja

Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Tadić

6.

Program osnovne izobrazbe stručnog osposobljavanja voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja

Dr. sc. Anamarija Banaj

7.

Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić